Go to our english site

Träråvara med kvalitet
redan från födseln

Norrlands inland har en lång vinter och kort sommar. Det tuffa klimatet ger ofta en långsam tillväxt vilket betyder ett kompakt och starkt trä med täta årsringar samt få och tunna kvistar.

Virke av jämn och hög kvalitet från Norrlands inland

Vårt fångstområde är skogarna i Norrlands inland. Här finns den optimala råvaran för ändamålet. Det innebär att vi genom granskning av tillgänglig råvaran kan köpa virke av jämn och hög kvalitet. Vi köper in råvara till för skogs­ägarna fördelaktiga priser.

Virke av jämn och hög kvalitet från Norrland