Svarvning med tre separata
produktions­linjer

Vi har tre separata produktions­linjer för produktion av rund­svarvade och vidare­bearbetade produkter i spannet 5-20 cm och upp till 6-meters längd. 

Rundsvarvade och vidare­bearbetade produkter

Den nyaste produktions­linjen invigdes och togs i drift i Januari 2009. Att ha tillgång till 3 produktions­linjer ger oss stor flexibilitet gällande att på kort tid kunna ta fram efterfrågade dimensioner och längder om detta mot förmodan inte är lagerfört.

Svarv