Go to our english site

Svarvning med tre separata
produktions­linjer

Vi har tre separata produktions­linjer för produktion av rund­svarvade och vidare­bearbetade produkter i spannet 5-20 cm och upp till 6-meters längd. 

Rundsvarvade och vidare­bearbetade produkter

 

Vi har 3 moderna produktionslinjer vilket ger oss stor flexibilitet gällande att på kort tid kunna ta fram efterfrågade dimensioner och längder om detta mot förmodan inte är lagerfört.

Svarv