Go to our english site

Impregnering gör 
bra trä bättre

Fyrås Trä gör det som naturen själv inte gör. Vi behandlar trä så att det står emot röta under många år.

En del av naturens kretslopp

Det är en del av naturens kretslopp att trä så småningom bryts ned och blir till jord. Fukt, insekter och mikro­organismer tar snabbt för sig. Inga undantag medges!

Den del som är i kontakt med jorden bryts obönhörligen snabbt ned. Om den inte är behandlad för att stå emot röta de vill säga. Fyrås Trä gör det som naturen själv inte gör. Vi behandlar trä så att det står emot röta under många, många år.

Impregneringen sker med för respektive marknader, godkända impregnerings­medel. Vi är anslutna till
 NTR och tryck­impregnerar enligt dess regler, vilket även innebär att vi står under kontroll av RISE, Research Institutes of Sweden, tidigare SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Impregnerad trä