Go to our english site

Säkerhets­information

Alla verksamma på Fyrås Trä & Impregnering AB:s industriområde, ska ha kännedom om de ordnings- och säkerhetsregler som gäller inom området. 

Regler för säkrare arbets­förhållanden.

Det åligger dock var och en som arbetar eller vistas på industriområdet, att iaktta största möjliga försiktighet så att skada på person och egendom undviks.

Våra medarbetare