Go to our english site

Nu rullar råvan in i ett jämnt flöde

Efter en besvärlig situation under vårvintern och sommaren med problem att få in råvaran pga extrem snömängd, torka och bränder rullar nu råvaran in i ett jämnt flöde och det tackar vi för!

Råvaruläge

De tre svarvanläggningarna, sju torkar och två impregneringstuber körs maximalt, i första hand för direkta leveranser men även för att börja bygga lager inför kommande säsong.

 
Råvara