Go to our english site

Välkommen

Anders Bågling

 

....till kontoret!

Anders är för många ett känt ansikte och har sedan 2005 arbetat i produktionen med allt från inkommande råvara till utlastning av färdig produkt , arbetsmiljö & säkerhet.

Anders kommer att jobba med ordermottagning , fakturering , administration , arbetsmiljö & säkerhet , websidan mm.