Go to our english site
 

Stockholmsmässan kommer inte att genomföra Nordiska Trädgårdar 26-29 mars 2020

Detta mot bakgrund av regeringsbeslutet om att begränsa större folksamlingar i syfte att minska risken för spridning av COVID-19.

För mer information