Go to our english site

Avveckling Av Kopparnätet

Eftersom kopparnätet för telefoni är under avveckling i vårt område kommer vi att avsluta berörda anslutningar.
Det gäller bl.a. vårt faxnummer (0644-30113) och sorteringsstationen (0644-30150)
Vår växel är ansluten via IP-telefoni och berörs ej (0644-642130)
Under högsäsong kan vår växel vara högt belastad och därav kan ni med fördel istället kontakta oss via e-post:
För order: order@fyrastra.se
Ekonomifrågor: ekonomi@fyrastra.se
Allmänna frågor: pinus@fyrastra.se