Go to our english site

Vi arbetar aktivt med miljön

NTR klass A impregnerad fura har bättre miljöprestanda än alternativa material

 

Hur miljövänlig är impregnerad fura?

NTR klass A impregnerad fura har bättre miljöprestanda än alternativa material

Svenska Träskyddsinstitutet har finansierat en ny LCA studie (livscykelanalys) som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet. Där konstaterades att NTR klass A impregnerad fura har bättre miljöprestanda i jämförelse med plast (polypropen av återvunnet produktionsspill), sibirisk lärk och centraleuropeisk robinia, i användning som häststaket och stängselstolpar. 

NTR A alternativet är det bästa valet såväl vad gäller klimatpåverkan, försurning och övergödning. IVLs studie bekräftar att det är helt rätt att använda svensk närproducerad furu av NTR klass när man bygger utomhus, oavsett om det är ett staket eller en altan. Studien har gjorts enligt den europeiska standarden EN 15804 med stöd även från Formas och Naturvårdsverket.

Impregnering med NTR klass A