Go to our english site

Byggtimmer, slanor, stolpar och stockar

Fyrås Träs sortiment innehåller högkvalitativa produkter av norrländsk fura.

Högkvalitativa produkter av norrländsk fura

Stolpar

Stolpar

Genom cylinder­svarvningen blir stolparna jämngrova, släta och utan avsmalning, toppen fasas för att de bättre ska tåla hanteringen när de slås ned i marken.

Slanor

Slanor

Slanorna rund­svarvas varefter de klyvs och fasas längs sidorna.

Fyrkantsstolp

Mycket trevliga hagstolpar i hög finish, spetsade och fasade längs­gående och i topp

Stockar

Stockar

Vår produktbenämning "Stock" beskrivs enklast som helt cylindriska/jämngrova stolpar utan spets.

Byggtimmer

Byggtimmer

Ett utmärkt alternativ till traditionell slipers eftersom bygg­timret är plant på två sidor och lätt att bygga med.

Skålat byggtimmer

Skålat Byggtimmer för stöd­murar och avgränsningar.