Stockar

Fyrås Trä tillverkar cylinder­svarvad stock av norrländsk fura. Vår produkt­benämning "Stock" beskrivs enklast som helt cylindriska/jämngrova stolpar utan spets.

Stockar till häst­bommar, bryggor, konstruktion och buller­plank

Det finns många användnings­områden för spetsade stolpar. Det är ett utmärkt val för in- och uthägnad av djur, gårds­staket, gräns­markeringar o.s.v. När det gäller trä­staket kan man med fördel kombinera stolparna med våra cylinder­svarvade kluvna slanor som med sin rundade form harmonerar med stolparna och ger ett enhetligt helhets­intryck.

Stolparna kan levereras obehandlade eller tryck­impregnerade i klass NTR-A, eftersom slanorna är avsedda för använding ovan mark är dessa i miljö­hänseende tryck­impregnerade i klass NTR-AB. 

Stockar
Stockar
Stockar
Stockar

Dimensioner

Stockarna i listan innefattar vårt standardsortiment. Standardlängder är hel- och halvmeterslängder inom för varje diameter angivet längdintervall. Övriga dimensioner och längder offereras mot förfrågan.

DiameterLängd
8 cm200-400 cm
10 cm200-500 cm
12 cm200-600 cm
14 cm200-600 cm
DiameterLängd
16 cm200-600 cm
18 cm200-600 cm
19,5 cm200-600 cm